Wij bieden complete webhosting voor een goedkope prijs!

 
 

Prive gegevens

 

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Mangelot Hosting. handelend onder de handelsnaam Mangelot), Rietven 23, 7534NH, Enschede.

Versie: 19-11-2021 v1.2
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze websites www.mangelot.nl, www.mangelot-hosting.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik en omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Mangelot Hosting in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Mangelot Hosting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website; Niet al onze website zijn vrij te bezoeken. Onze klanten portalen zijn bereikbaar achter een login waarvoor wij uw gebruikersnaam, klantnummer en wachtwoord opslaan.
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; Wanneer u gebruik maakt van onze websites en daarbij specifieke functionaliteiten gebruikt zoals de domeinnaamchecker slaan wij de zoekresultaten op. Voor het bewaren van items in uw winkelwagen gebruiken wij een cookie welke door uw browser wordt opgeslagen op uw computer.
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; Om onze overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren slaan wij de volgende gegevens op; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling. Voor de financiele afwikkeling per automatisch incasso slaan wij tevens uw IBAN en te naamstelling van de bankrekening op.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; Wij bewaren hiervoor uw e-mailadres, uw mobiele- en/of vaste telefoonnummer en uw adres (straat, nummer, toevoegsel, woonplaats, land).
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.
 • product- en dienstontwikkeling; om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen. voor het tonen van advertenties via onder andere Google bewaren wij uw bezoek aan onze website via Google (Analytics). Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Mangelot Hosting, haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief. voor het verzenden van de nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw e-mailadres, voor- en achternaam en taal. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons deze gegevens verstrekt via inschrijving voor de nieuwsbrief op de websites of wanneer u deze gegevens verstrekt via mijn.todayisp.nl. Deze gegevens zullen wij bewaren in onze nieuwsbrief-lijst met adressen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
 • Het registreren, verhuizen en onderhouden van uw domeinnaamregistraties; wanneer u ons verzoek om een domeinnaam te registreren maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, toevoegsel, faxnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling, bedrijfstype en provincie. Voor specifieke domeinnaamextensies (TLD’s) is mogelijk meer informatie benodigd zoals geboorteplaats, geboortepostcode, geboorteland, geboortedatum, Nummer paspoort of identificatiebewijs, identificatiebewijs uitgifte instantie. Tevens kan een ID en wachtwoord benodigd zijn welke u heeft ontvangen van de registry.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 • Afhandelen bestelling
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
  Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
 • Toegang portaal
  Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.
  Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.
 • Een abonnement afsluiten
  U kunt bij onze website https://www.mangelot-hosting.nl een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.
  Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
 • Contactformulier en Nieuwsbrief
  Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
  Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
  U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
  Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.
 • Uw account
  Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
  Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft en zes maanden daarna.
  Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website van ons hostingbedrijf. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
 • Reclame
  Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
  via social media
  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
 • Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is de dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
  Wij werken met bepaalde bedrijven samen (bijvoorbeeld Domein registry en of SSL CA certificaat uitgevers). Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Voor de registratie van domeinnamen is het noodzakelijk om uw gegevens zoals NAW-adres en contactgegevens te vertrekken aan de registry in kwestie die de registraties van de bewuste domeinnaam extensie uitvoert zoals bij voorbeeld SIDN bij.NL dat doet.

Gegevensbeveiliging

Mangelot Hosting, maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Al onze klantportalen zijn voorzien van een SSL-certificaat.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Mangelot gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wanneer u uw browser zo instelt dat u geen cookies ontvangt van Mangelot dan kunt u de pagina’s van de website nog wel bezoeken, echter is het dan niet mogelijk om in te loggen op het controlepaneel of nieuwe bestellingen te plegen middels het bestelproces. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mangelot Hosting of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies) Mangelot Hosting;
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Inhoud van de winkelwagen, waarbij wede inhoud van de winkelwagen 1 maand voor u bewaren.

Sessies, in deze cookie slaan wij de huidige sessie op voor wanneer u bent ingelogd op de website. Deze sessie wordt maximaal 30 minuten bewaard en is bedoeld voor het facturatie en betalingsproces bij het afsluiten van diensten.

reCaptcha, om onze contactformulieren te beveiligen tegen robots en scripts zijn deze voorzien van een zogenaamde Captcha (van Google). reCaptcha maakt hiervoor gebruik van bestaande cookies die eerder al door Google services geplaatst zijn. Additioneel plaatst reCaptcha een cookie met daarin informatie over de cookies die eerder al geplaatst zijn door Google in de afgelopen zes maanden, hoeveel clicks er uitgevoerd zijn in het betreffende venster, de CSS informatie van de betreffende pagina, de datum, de taal van de browser, eventuele plug-ins welke in de browser zijn geinstalleerd en alle Javascript objecten. De privacy verklaring van Google vind u op https://policies.google.com/privacy

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Google Analytics; om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw IP-adres. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en hebben conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens het delen van gegevens met Google uitgeschakeld. Tevens maskeren wij het laatste octet van uw IP-adres, zodat Google deze geanonimiseerd verwerkt.

Wij bieden u een opt-out mogelijkheid voor het plaatsen van een cookie waarbij Google Analytics u kliks niet langer verwerkt. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het ticketsysteem.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mangelot Hosting

Rietven 23 7534NH Enschede Nederland Kamer van Koophandel nr.  08137001

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.