Cronjob instellen in Directadmin

Directadmin cronjob instellen

HOE STEL IK EEN CRONJOB IN?

Onder “Directadmin > Advanced Tools” vindt u de “Cron Jobs” link.

Een cron job is een commando dat op een door u aangegeven tijdstip automatisch zal worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld elke maandagochtend een script wilt draaien, kunt u dat regelen via een cron job. U kunt kiezen voor minuut, uur, dag, maand en dag van de week (maandag t/m zondag, waarbij de nummers 0 of 7 de zondag aanduiden).
Om een waarde weg te laten, vult u een asterisk (*) in:

– Meerdere tijdstippen duidt u aan door middel van komma’s: 1,2,3 bijvoorbeeld, duidt op de minuten 1, 2 en 3.
– Een bepaalde tijdsduur geeft u aan met een koppelteken: bijvoorbeeld 5-7 staat voor de minuten 5 t/m 7.
– Tijdsintervallen geeft u aan door middel van een sterretje en een voorwaartse schuine streep: bijvoorbeeld */2 staat voor elke 2e minuut.

Door gebruik te maken van combinaties kunt u een zeer precies schema plannen.
Bijvoorbeeld 1,5,11-15,30-59/2 staat voor: de minuten 1, 5, 11 to 15 en elke 2e minuut tussen 30 en 59.

De cron-job tijden uitgelegd:

hour – de waarde in uren waarop de cronjob moet worden uitgevoerd. (* is elk uur)
day of month – de dag van de maand waarop de cronjob uitgevoerd moet worden. (* is elke dag)
month – de maand waarin de cronjob moet worden uitegevoerd (* is elke maand)
day of week – de dag van de week waarop de cronjob uitgevoerd moet worden (* is elke dag)

minute – 0
hour – 0
day of month – *
month – *
day of week – *
Dit geeft als resultaat dat de cronjob elke dag uitgevoerd wordt om 0:00

minute – *
hour – *
day of month – *
month – 1
day of week – 7
Dit geeft als resultaat dat de cronjob elke minuut uitgevoerd wordt, maar wel met de beperking dat het de 1e maand (januari) moet zijn en alleen op zondag.

minute – 15
hour – 18
day of month – 1
month – *
day of week – *
Dit geeft als resultaat dat de cronjob elke 1e dag van de maand om 18:15 uitgevoerd wordt ongeacht de maand of dag van de week.

Zeer belangrijk is om bij “command” het uit te voeren bestand opgeeft:
Bijvoorbeeld: /usr/local/bin/php -q -f /home/{gebruikersnaam}/domains/{mijn-eigen-domein.nl}/public_html/{script}.php

* Vervang hierbij: {gebruikersnaam} door je directadmin gebruikersnaam en {mijn-eigen-domein.nl} door je eigen domeinnaam, en {script} door de bestandsnaam van het het script.

Pas eventueel het pad van de betreffende PHP versie aan /usr/local/bin/php aan naar de gewenste PHP versie welke de cronjob moet uitvoeren
Bijvoorbeeld: “/usr/local/php72/bin” voor versie 7.2, “/usr/local/php74/bin” voor versie 7.4, en of “/usr/local/php80/bin” voor versie 8.0.
Voeg eventueel aan het einde van de taak ” >/dev/null 2>&1″ toe, als u de output van de te lopen cronjob niet wilt ontvangen, en deze doorstuurt naar /dev/null (blackhole).

Een voorbeeld:
/usr/local/php73/php -q -f /home/{gebruikersnaam}/domains/{mijn-eigen-domein.nl}/public_html/back-up.php /dev/null 2>&1
Bovenstaande cronjob zorgt ervoor dat het back-up.php script met PHP versie 7.3 wordt uitgevoerd, en het resultaat hiervan niet naar de output wordt gestuurd.

Vergeet niet om wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd te klikken op “Add” (“Toevoegen”), om de cron-job te activeren.

Was dit onderwerp nuttig voor U? Ja Nee