Bestanden en Map permissies

‎Bestande en mappen Machtigingen begrijpen

‎Bestandsmachtigingen bepalen wie bestanden zoals scripts kan lezen, schrijven en uitvoeren. Wanneer u in de installatie-instructies wordt gevraagd een bestand te CHMOD, wordt u gevraagd bestandsmachtigingen in te stellen. Bestandsmachtigingen kunnen worden gewijzigd door de meeste populaire FTP-clients of via de ingebouwde ‎‎bestandsbeheerder van het configuratiescherm‎‎.‎

Machtigingsniveaus voor bestanden onderverdeeld in 3 kolommen:‎


         Read (R / 4)  Write (W / 2)  EXecute (X / 1)
Eigenaar:       4        2       1
Groep:         4        2       1  
Anderen:        4        2       1
geen toegang      0        0       0

Chmod bestaat uit getallen (Octale notatie) of uit een letters (‎Symbolische notatie)


‎Symbolische notatie‎	‎ Octal notatie‎	‎   Type machtiging‎
r	            4	‎     Leesmachtiging‎
‎in‎	            2	‎     Schrijfmachtiging‎
x	            1	‎     Machtiging uitvoeren‎
rw	            6 (4+2)	‎     Lees- en schrijfmachtigingen‎
rwx	            7 (4+2+1)	‎ Toestemming voor lezen, schrijven en uitvoeren‎
‎rx ‎	            5 (4+0+1)	‎ Machtigingen voor lezen en uitvoeren‎
r--	            4 (4+0+0)	‎ Leesmachtiging‎
-wx	            3 (0+2+1)	‎ Machtigingen schrijven en uitvoeren‎
---	            0 (0+0+0)	‎ Geen toestemming‎

Chmod permissies ‎voorbeelden‎ Octal notatie:

‎
‎ ‎‎400 ‎‎ - lezen door eigenaar‎
‎ 040 ‎‎‎‎ - Lezen per groep‎
‎ 004 ‎‎‎‎ - lezen door anderen ‎

‎ 200 ‎‎‎‎ - Schrijven door eigenaar‎
‎ 020 ‎‎ - Schrijven door groep‎
‎ 002 ‎‎‎ - Schrijven door anderen‎

‎ ‎100 ‎‎‎‎ ‎‎- uitvoeren door eigenaar‎
‎ 010 ‎‎‎‎ - uitvoeren door groep‎
‎ 001 ‎‎‎‎ - uitvoeren door anderen

‎Om deze te combineren, telt u gewoon de nummers bij elkaar op:‎


444 ‎‎ - Leesrechten toestaan aan eigenaar en groep en anderen
‎‎777 ‎‎ - Sta iedereen toe om ‎‎ bestand‎‎ te lezen, schrijven en uitvoeren‎ 

Enkele veel gebruikte bestands rechten (octal en symbolisch):


440 (r--r-----) lezen door eigenaar en groep

‎600 (rw-------) Maakt een bestand ontoegankelijk‎

‎644 (rw-r--r--) Leesbaar voor iedereen (bijv. HTML documenten)‎

‎666 (rw-rw-rw-) Bestand kan worden gelezen en gewijzigd ‎

‎755 (rwxr-xr-x) File kan door iedereen gelezen en uitgevoerd worden ‎

‎777 (rwxrwxrwx) Beschrijfbaar en uitvoerbaar door iedereen (voorzichtig gebruiken)‎

‎De meeste PHP-scripts moeten worden ingesteld op 755. Raadpleeg de documentatie van het script voor de juiste installatie-instructies.‎ configuratie bestanden meestal met 644

‎De meeste CGI-scripts moeten worden ingesteld op 755. Raadpleeg de documentatie van het script voor de juiste installatie-instructies.‎

Zoekwoorden: Tags ,
Was dit onderwerp nuttig voor U? Ja Nee