Node.js & npm pakketbeheerder

Node.js & npm installatie

Nodejs & npm install Directadmin

‎1. Log in op uw Mangelot Hosting webhosting account ‎‎met SSH‎‎.‎
2. ‎Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt:

LET OP: Wijzig de bestandsnaam naar de meest recente versie van node.js
deze handleiding is gebaseerd op versie “node-v12.9.1-linux-x64.tar.xz”


cd ~
wget https://nodejs.org/dist/v12.9.1/node-v12.9.1-linux-x64.tar.xz

3. ‎Typ de volgende opdracht om de Node.js bestanden uit te pakken:‎


tar xvf node-v12.9.1-linux-x64.tar.xz

4. Als u de naam van de uitgepakte map wilt wijzigen in de handigste ‎‎nodejs-naam‎‎, typt u de volgende opdracht:‎


mv node-v12.9.1-linux-x64 nodejs

5. Als u de ‎‎binaire bestanden van node en ‎‎npm‎‎ wilt installeren, typt u de volgende opdrachten:‎


mkdir ~/bin
cp nodejs/bin/node ~/bin
cd ~/bin
ln -s ../nodejs/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js npm

6. Voeg node toe aan PATH (en doe dit ook voor toekomstige sessies!)


export PATH=$HOME/nodejs/bin:$PATH
echo 'export PATH=$HOME/nodejs/bin:$PATH' >> ~/.bashrc

7. Nadat u deze opdrachten hebt uitgevoerd, worden Node.js en npm geïnstalleerd in uw account. Typ de volgende opdrachten om dit te controleren:‎


node --version
npm --version

Indien de installatie succesvol is, ziet u de versie-nummers verschijnen.

‎De map ‎‎~/bin‎‎ bevindt zich standaard in uw pad, wat betekent dat u ‎‎node‎‎ en ‎‎npm‎‎ kunt uitvoeren vanuit elke map in uw account.‎

Gebruik bijvoorbeeld voor het testen onderstaande bestand genaamd app.js, welke een ‘Hello World’ melding toont.
Dit voorbeeld node.js script gebruikt poort 3000.

app.js


const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

 

‎Een Node.js toepassing starten‎

‎Nadat u Node.js hebt geïnstalleerd, bent u klaar om Node.js toepassingen uit te voeren. De exacte stappen om dit te doen variëren echter afhankelijk van de toepassingsconfiguratie.‎

‎Methode #1: Npm gebruiken
‎Veel toepassingen van derden en “productieklare” toepassingen (zoals ‎‎Ghost‎‎) gebruiken het ‎‎npm-programma‎‎ om de toepassing te starten, zoals blijkt uit de volgende opdracht:‎


nohup npm start --production &

‎De ‎‎bovenstaande opdracht &‎‎ plaatst de opdracht op de achtergrond en de opdracht ‎‎nohup‎‎ zorgt ervoor dat de toepassing blijft draaien, zelfs als u zich afmeldt bij de huidige terminalsessie.‎

‎Deze methode werkt alleen als er een geldig ‎‎package.json-bestand‎‎ voor de toepassing is. Het bestand ‎‎package.json‎‎ bevat projectmetagegevens die het ‎‎npm-programma‎‎ leest om te bepalen hoe de toepassing moet worden gestart, de afhankelijkheden ervan moeten worden beheerd en meer.‎

Als u de officiële ‎‎npm-documentatie‎‎ voor het ‎‎bestand package.json‎‎ wilt bekijken, gaat u naar ‎‎https://docs.npmjs.com/files/package.json‎‎.‎

‎Methode # 2: Voer node rechtstreeks uit‎
‎Voor eenvoudige toepassingen of voor elke toepassing die geen ‎‎bestand package.json‎‎ heeft, kunt u het uitvoerbare bestand ‎‎van node rechtstreeks uitvoeren en de bestandsnaam van de toepassing opgeven. Bijvoorbeeld:‎


nohup node app.js &

‎U verliest echter de voordelen van het gebruik van ‎‎npm‎‎ om de toepassing te beheren.‎

‎Zoals hierboven vermeld, plaatst de ‎‎opdracht &‎‎ de opdracht op de achtergrond en zorgt de opdracht ‎‎nohup‎‎ ervoor dat de toepassing blijft werken, zelfs als u zich afmeldt bij de huidige terminalsessie.‎

 

‎Een Node.js toepassing stoppen‎

‎Als u een momenteel actieve Node.js toepassing wilt stoppen, typt u de volgende opdracht:‎


pkill node


Met deze opdracht worden onmiddellijk alle actieve Node.js toepassingen gestopt.‎

 

‎Een Node.js applicatie integreren met de webserver‎

‎Afhankelijk van het type Node.js toepassing die u gebruikt, wilt u deze mogelijk kunnen openen via een webbrowser. Hiervoor moet u een ongebruikte poort voor node selecteren.js toepassing om naar te luisteren en vervolgens server herschrijfregels definiëren die bezoekers omleiden naar de toepassing. De volgende stappen laten zien hoe u dit doet:‎

‎Voeg in een teksteditor de volgende regels toe aan het ‎‎HTACCESS-bestand‎‎ in de ‎/home/‎gebruikersnaam‎/public_html‎ directory, waar ‎‎gebruikersnaam‎‎ vertegenwoordigt de gebruikersnaam van uw account:

.htaccess bestand


DirectoryIndex disabled
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ http://127.0.0.1:XXXXX/ [P,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ http://127.0.0.1:XXXXX/$1 [P,L]

‎Deze herschrijfregels leiden binnenkomende HTTP-bezoekersaanvragen om naar de Node.js-toepassing die lokaal op de server wordt uitgevoerd. ‎‎127.0.0.1‎‎ is het loopback-adres voor ‎‎localhost‎‎.‎
‎Vervang ‎‎in beide RewriteRule-regels‎‎ ‎XXXXX‎ met de poort waarop uw Node.js toepassing luistert.‎ (in eerder genoemd voorbeeld script app.js is dit poort 3000)

‎Als u een Node.js toepassing wilt uitvoeren op een beheerde Mangelot Hosting server, moet u een ongebruikte poort tussen ‎‎30000‎‎ en ‎‎50000 ‎‎(inclusief) selecteren.‎
‎Sla de wijzigingen op in het ‎‎HTACCESS-bestand‎‎ en sluit de teksteditor af. Bezoekers van uw website worden omgeleid naar het node.js toepassing luistert op de opgegeven poort.‎

‎Als uw toepassing niet kan worden gestart, is de poort die u hebt gekozen mogelijk al in gebruik. Controleer het toepassingslogboek op foutcodes zoals ‎‎EADDRINUSE‎‎ die aangeven dat de poort in gebruik is.
Als dit het geval is, selecteert u een ander poortnummer, werkt u de configuratie van uw toepassing en het ‎‎.htaccess-bestand‎‎ bij en probeert u het opnieuw.‎

‎Meer informatie‎: ‎Ga voor meer informatie over Node.js naar ‎‎http://nodejs.org‎‎.‎

Zoekwoorden: Tags ,
Was dit onderwerp nuttig voor U? Ja Nee