PHP Settings aanpassen

Directadmin PHP instellingen wijzigen

In Directadmin kunnen diverse PHP-Settings door de klant zelf aan worden gepast, sommige opensource pakketten (bijvoorbeeld die van Installatron) hebben extra PHP instellingen nodig op een succesvolle installatie mogelijk te maken.
De betreffende instellingen gelden voor het gehele hostingaccount en dienen bij de (default) hoofddomeinnaam te worden aangepast.

Login op uw Directadmin hostingaccount, (Selecteer uw hoofd-domeinnaam, indien u meerdere domeinnamen heeft gekoppeld aan uw hostingaccount)
klik op “Domain Setup” en klik op de volgende pagina vervolgens op de knop “PHP-Settings”.

Hier kunt u onder andere de volgende PHP instellingen aanpassen: display_errors, error_reporting, file_uploads, include_path, log_errors, mail.force_extra_parameters, max_execution_time, max_input_time, max_input_vars, memory_limit, post_max_size, register_globals, session.gc_maxlifetime, short_open_tag, upload_max_filesize, zlib.output_compression.

Zoekwoorden: Tags , , , , , , , , , , , , , , ,
Was dit onderwerp nuttig voor U? Ja Nee