Abuse melden

Home > Support & Helpdesk > Abuse melden
 

Abuse melden

Indien u meldingen heeft over abuse ofwel internetmisbruik, dient u dit via het onderstaande contactformulier aan ons door te geven.
Het betreft hier alleen abuse dat afkomstig is van een van de klanten van Mangelot Hosting. In andere gevallen neemt u contact op met de betreffende provider.

Spam

Spam is e-mail die ongevraagd en vaak in grote hoeveelheden wordt verzonden. Ontvangt u ongewenste e-mail van een van onze klanten? Geef dit aan ons door en ons abuse-team zal dit onderzoeken en zo mogelijk proberen op te lossen.

Hack-aanvallen

Hacken is het van buitenaf inbreken in een computer met als doel om ongevraagd gegevens te bekijken, opdrachten uit te voeren of gegevens te stelen. Hack-aanvallen zijn wettelijk verboden. Heeft u last van hack-aanvallen door klanten van Mangelot Hosting? Geef dit meteen aan ons door, zodat wij gelijk maatregelen kunnen nemen. .

Abuse melden bij misbruik van internet

Virus

Een virus is een soort programma dat zich nestelt in uw computer. Virussen worden vaak onbewust verspreid per e-mail (in een attachment) of bijvoorbeeld als u besmette bestanden downloadt. Heeft u een virus binnengehaald en heeft u het idee dat het virus bewust is verspreid? Neemt u dan contact met ons op.

Illegale inhoud

Meldingen over illegale inhoud vallen niet onder abuse. Onder illegale inhoud verstaan we onder andere websites waarop kinderporno wordt tentoongesteld, websites die discriminerende uitingen bevatten en websites waarop teksten en afbeeldingen niet rechtmatig zijn verkregen. Vindt u dat een website van een van onze klanten illegale inhoud bevat? Geef dit aan ons door via het speciale Notice and Takedown formulier, zodat wij dit kunnen beoordelen en zo nodig oplossen.